VIII Konferencja Regionalistyczna

14 marca 2024 roku w Starej Elektrowni odbyła się VIII Konferencja Regionalistyczna promująca m.in. Rocznik Ostrowski.
Pierwszym punktem przedsięwzięcia było spotkanie dla młodzieży zorganizowane z inicjatywy Jakuba Stefańczyka (naszego absolwenta) przez Instytut Myśli Schumana. Wśród uczestników byli  przedstawiciele różnych młodzieżowych organizacji z terenu naszego powiatu, m.in. osoby z samorządów szkół ponadpodstawowych, Młodzieżowej Rady Miasta,  Teatru Sceny Kotłowni, Rady Duszpasterstwa Młodzieży. Moderatorami wydarzenia byli Bartosz Polak i Jakub Stefańczyk, którzy stworzyli przestrzeń do swobodnych wypowiedzi.
Zapoznaliśmy się z osiągnięciami i działaniami wszystkich organizacji zebranych na spotkaniu. W dyskusji nad potrzebami młodzieży wziął również udział p. Jerzy Bauer, Burmistrz Ostrowi, który zachęcał zebranych do twórczego włączenia się w powstawanie kolejnych numerów Rocznika.
 Uczestnictwo w debacie pomogło nam się lepiej poznać i zainspirowało do nawiązania współpracy w przyszłości.

Tekst Zuzanna Wybraniak
Zdjęcia MW, MBP