InterRisk

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.
Ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022 – firma INTRERISK.
Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 32 zł.

Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży LO

Ubezpieczenie EDU PLUS informacje

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS