Warunki ubezpieczenia młodzieży w roku szkolnym 2022/23

InterRisk

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.
Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 – firma INTRERISK.
Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 35 zł.

Oferta ubezpieczenia NNW

Ogólne warunki ubezpieczenia OWU

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS

Opcja Hejt Stop