Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…

Mikołaj Kopernik pomnik w Toruniu

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku w domu przy ul. Św. Anny (obecnie: ul. Kopernika)w rodzinie kupieckiej.
O ile istnieją spory wśród historyków dotyczące początków edukacji Mikołaja, to pewne jest, że studiował w Akademii Krakowskiej, a później na uczelniach włoskich w Bolonii, Padwie i Ferrarze.
Po powrocie z Włoch przez kilka lat mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie około 1509 roku opracował pierwsze zarysy swojej teorii heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego.
Kolejny etap swojego życia spędził we Fromborku, gdzie mieszkał na wzgórzu katedralnym. Z Fromborkiem był związany do końca życia, z kilkuletnimi przerwami na pobyt w Olsztynie. Najsłynniejszym dziełem Mikołaja Kopernika jest De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich), które zostało opublikowane w 1543 roku w Norymberdze. W opracowaniu  składającym się z 6 ksiąg przedstawił teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzącej dotychczasowe poglądy.
Mimo, że teoria Kopernika nie została początkowo przyjęta przychylnie, to wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce naszej planety i człowieka we Wszechświecie. Zapoczątkowała tzw. rewolucję kopernikańską, szczególnie w naukach ścisłych.

Kopernik był nie tylko astronomem, ale prawdziwym „człowiekiem renesansu”. Był  matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ekonomistą, tłumaczem i kanonikiem.
Jest patronem naszego Liceum od 1974 r.

W zbiorach biblioteki znajdują się m. in.:
–  Mikołaj Kopernik. Album wydany w 540 rocznicę urodzin (dostępny tylko na miejscu),
–  Dzieła wszystkie Mikołaja Kopernika,
–  Kopernik twórca nowego nieba
Jeremiego Wasiutyńskiego,
–  Sekret Kopernika
Jacka Repchecka.
Zapraszam

Maria Wesołkowska