Dzień Otwartych Koszar

W 22 Wojskowym Ośrodku Kartograficznym odbył się Dzień Otwartych Koszar, w którym brali udział uczniowie klasy Ic z wychowawczynią p. Agnieszką Wasilewską i p. Anną Grodzińską. Uczestnicy zwiedzający koszary mogli zapoznać się z bazą szkoleniowo-produkcyjną Ośrodka, Salą Tradycji, Mauzoleum, a także Alejami Pomników. W rolę przewodników oprócz instruktorów Klubu 22 WOK wcielili się również żołnierze jednostki. Bardzo dziękujemy Wszystkim za zorganizowanie i umożliwienie zwiedzania 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie.
Tekst i zdjęcia Wiktoria Lendzioszek