Wycieczka klasy IIB do Treblinki

wycieczka do Treblinki

W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych -14 czerwca, całą klasą II B zwiedziliśmy Niemiecki nazistowski obóz zagłady i pracy w Treblince. Na początku udaliśmy się na teren Karnego Obozu Pracy, który funkcjonował już latem 1941r., zapoznając się z jego planem oraz historią. W rolę przewodniczki wcieliła się p. Barzyczak, opowiadają też, jak wyglądało to przysłowiowe piekło na Ziemi. Mieliśmy okazję przejść Czarną Drogę, która prowadziła od Obozu Zagłady Treblinka II, przez Żwirownie (w której pracowali więźniowie) i Karny Obóz Pracy Treblinka I po Miejsce Straceń, które miało formę symbolicznego cmentarza. Między tymi miejscami znajdowała się odwzorowana Rampa, na której wysiadali w swojej ostatniej podróży życia wszyscy Ci, którzy bydlęcymi wagonami przybywali do Treblinki. Obok niej znajdowała się „nekropolia” składająca się z kamieni na których wypisano nazwy krajów i miejscowości z których pochodzili zabici. Na terenie symbolicznego cmentarza Obozu Zagłady znajduje się jedyne imienne upamiętnienie: Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) i Dzieci. Na koniec udaliśmy sie do budynku Muzeum w którym znajdują się m.in. przedmioty znalezione na terenie Obozu oraz listy i płyty nagrobne w języku jidysz. Obejrzeliśmy też trzy krótkie filmy przedstawiające wspomnienia byłego więźnia Obozu- Samuela Willenberga, opis akcji „Reinhardt“ oraz animację o obozowym psie, bernardynie zwanym Barrym.

Po zwiedzeniu Obozu, już w zupełnie innej atmosferze, pojechaliśmy na ognisko przygotowane przez p. Złotkowską, która wraz z p. Pawłowską była naszym opiekunem. Wycieczkę można uznać za udaną.

Tekst: Daria Wałkuska, zdjęcia p. Złotkowska i p. Barzyczak