XIV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

W dniach 18-19 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyły się zawody centralne XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy.

W olimpiadzie wzięło udział 57 najlepszych uczniów, wybranych z ponad 3000 uczestników z całej Polski. Pierwszego dnia uczniowie rywalizowali ze sobą w siedmiu konkurencjach, które odbywały się na terenie Muzeum Wojska Polskiego oraz na terenie Warszawy: 1. Broń i barwa, 2. Eksponat muzealny, 3. Malarstwo batalistyczne, 4. Geografia militarna, 5. Bitwa pod Grunwaldem, 6. Heraldyka, 7. Miejsca i obiekty historyczne w Warszawie. Pierwszego dnia zawodów uczestnicy olimpiady otrzymali do rozwiązania kilka testów oraz musieli odpowiedzieć na pytania członków komisji, a na koniec zaprezentować przed komisją przydzielony wcześniej obiekt zabytkowy w Warszawie. Konkurencje były bardzo wszechstronne i obejmowały wiedzę interdyscyplinarną z zakresu wielu przedmiotów szkolnych i wykraczających poza nią. Rywalizacja była bardzo wyrównana i na wysokim poziomie. Drugiego dnia odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz uroczysta gala wręczenia nagród rzeczowych i dyplomów.

Nasze liceum reprezentowali: Aleksander Komor, który otrzymał tytuł laureata oraz Julia Uściłowska, która otrzymała tytuł finalistki olimpiady. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Dyplomy otrzymali również nauczyciele przygotowujący uczniów do olimpiady: pani wicedyrektor Monika Kuziak oraz pani Sylwia Gałązka. Laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiady mają pierwszeństwo w przyjęciu na studia oraz maksymalny wynik podczas rekrutacji z przedmiotów kwalifikacyjnych z tej samej grupy co historia. Naszym licealistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Foto: Sylwia Gałązka

Część zdjęć ze strony internetowej olimpiady