XIX Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne – 7 czerwca 2023 r.

Spotkania Ornitologiczne

Dnia 7 czerwca odbyły się XIX Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne, czyli konferencja popularno-naukowa skierowana do młodzieży szkolnej i nauczycieli, zorganizowana przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim przy współpracy z Ostrowskim Stowarzyszeniem LUDZIE Z PASJĄ. Tradycyjnie, pod opieką p. Pawła Cieśluka, w zajęciach brała udział grupa uczniów naszego Liceum – tym razem 10 osób z klas drugich. Wzorem lat ubiegłych konferencja składała się z dwóch części – pierwszej o charakterze zajęć warsztatowych, prowadzonych w dolinie Bugu niedaleko Morzyczyna Włóki i drugiej, będącej sesją wykładów przeprowadzonych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas zajęć terenowych, podzielona na grupy młodzież, pod opieką przewodników – ornitologów, miała okazję zapoznać się z głosami i wizerunkami napotkanych gatunków ptaków. Niewątpliwie pomocne w tej nauce okazały się lornetki i lunety, które zapewnił organizator Spotkań. Dopisała również pogoda, było słonecznie i ciepło. Lista widzianych lub usłyszanych tego dnia gatunków ptaków była bardzo długa. Warto wspomnieć tu o kilku najciekawszych jak: dudek, pliszka żółta, trznadel, piecuszek, zięba, pokląskwa, bocian biały, skowronek, wilga, cierniówka, śmieszka (…) oraz rybitwa czarna, która na wspomnianym starorzeczu gnieździ się kolonijnie. Po odbyciu zajęć w plenerze młodzież udała się na sesję wykładową do Ostrowi Mazowieckiej, podczas której mogła wysłuchać trzech prelekcji o tematyce przyrodniczej. W kolejności prezentacje swoje wygłosili:

  • Paweł Cieśluk – wykład na temat „Rozpoznawania głosów wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Dolinie Dolnego Bugu”, który połączony był z quizem dotyczącym rozpoznawania wizerunków i głosów ptaków;
  • dr hab. Zbigniew Kasprzykowski – prezentacja pod tytułem ” Mieszkańcy trzcinowisk, czyli historie życia bąków i błotniaków”.
  • Przemysław Obłoza, prezentacja zatytułowana „Kulik wielki – gatunek zagrożony”.

 Po sesji wykładowej przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie jego finalistów z podziałem na grupy wiekowe. W kategorii szkół średnich nagrodzeni zostali uczniowie naszego Liceum: I miejsce zdobyła Katarzyna Kalata z klasy 2F, II miejsce Mikołaj Sputo z klasy 2D, a wyróżnienia Kinga Kaźmierska i Milena Golonko z klasy 2F. Serdecznie gratulujemy. Ostatnim punktem programu imprezy był obiad. Po pełnym wrażeń dniu, zaspokojona wiedzą przyrodniczą młodzież udała się do domów. W tegorocznej XIX sesji Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych udział wzięli:

1. Milena Golonko 2f

2. Szymon Jabłonka 2f

3. Mikołaj Jabłoński 2f

4. Katarzyna Kalata 2f

5. Kinga Kaźmierska 2f

6. Zuzanna Manuszewska 2f

7. Klaudia Michalik 2f

8. Alicja Wagner 2f

9. Julia Wajszczyk 2f

10. Mikołaj Sputo 2d

Tekst: Paweł Cieśluk.