XVIII Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne

Dnia 14 czerwca odbyły się XVIII Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne, czyli konferencja popularno-naukowa skierowana do młodzieży szkolnej i nauczycieli, zorganizowana przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim przy współpracy z Ostrowskim Stowarzyszeniem LUDZIE Z PASJĄ. Tradycyjnie, pod opieką p. Pawła Cieśluka, w zajęciach brała udział grupa uczniów naszego Liceum – tym razem 9 osób z klas pierwszych. Wzorem lat ubiegłych konferencja składała się z dwóch części – pierwszej o charakterze zajęć warsztatowych, prowadzonych w dolinie Bugu nad starorzeczem Jezioro Bużysko, położonym niedaleko Morzyczyna Włóki i drugiej, będącej sesją wykładów przeprowadzonych w ośrodku agroturystycznym „Binduga” w Broku. Podczas zajęć terenowych, podzielona na grupy młodzież, pod opieką przewodników – ornitologów, miała okazję zapoznać się z głosami i wizerunkami napotkanych gatunków ptaków. Niewątpliwie pomocne w tej nauce okazały się lornetki i lunety, które zapewnił organizator Spotkań. Dopisała również pogoda, było słonecznie i ciepło. Lista widzianych lub usłyszanych tego dnia gatunków ptaków była bardzo długa. Warto wspomnieć tu o kilku najciekawszych jak: dudek, pliszka żółta, trznadel, piecuszek, zięba, pokląskwa, bocian biały, skowronek, żuraw, myszołów, błotniak stawowy, śmieszka, gągoł (…) oraz rybitwa czarna, która na wspomnianym starorzeczu gnieździ się kolonijnie. Po odbyciu zajęć w plenerze młodzież udała się na sesję wykładową do ośrodka agroturystycznego „Binduga” w Broku, podczas której mogła wysłuchać trzech prelekcji o tematyce przyrodniczej. W kolejności prezentacje swoje wygłosili:

  • Paweł Cieśluk – wykład na temat „Rozpoznawania głosów wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Dolinie Dolnego Bugu”, który połączony był z quizem dotyczącym rozpoznawania wizerunków i głosów ptaków;
  • Agnieszka Aleksiejczuk, prezentacja pod tytułem „Ptasie pióra cud natury”;
  • Sławomir Niedźwiecki, który opowiadał „Jak kolekcjonować ptasie pióra”.

 Po sesji wykładowej przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie jego finalistów z podziałem na grupy wiekowe. W kategorii szkół średnich III miejsce zdobył  uczeń naszego Liceum – Szymon Zakrzewski z klasy 1a. Ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe nagrodami były książki o tematyce przyrodniczej. Ostatnim punktem programu imprezy był obiad. Po pełnym wrażeń dniu, zaspokojona wiedzą przyrodniczą młodzież udała się do domów. W tegorocznej XVIII sesji Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych udział wzięli:

1. Szymon Zakrzewski 1a

2. Amelia Kosowska 1b

3. Kamila Mierzejewska 1b

4. Aleksandra Staniszewska 1b

5. Maja Krawczyk 1g

6. Mateusz Mariański 1g

7. Karol Nienałtowski 1g

8. Jakub Stefańczyk 1g

9. Szymon Suski 1g

Tekst: Paweł Cieśluk, foto: Hanna Chromińska i Paweł Cieśluk.