XX Jubileuszowe Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne – 27 maja 2024 r.

XX Jubileuszowe Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne - 27 maja 2024 r.

Dnia 27 maja odbyły się XX Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne, czyli konferencja popularno-naukowa skierowana do młodzieży szkolnej i nauczycieli, zorganizowana przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim przy współpracy z Ostrowskim Stowarzyszeniem LUDZIE Z PASJĄ. Tradycyjnie, pod opieką p. Pawła Cieśluka, w zajęciach brała udział grupa uczniów naszego Liceum – tym razem 10 osób z klas pierwszych. Wzorem lat ubiegłych konferencja składała się z dwóch części – pierwszej o charakterze zajęć warsztatowych, prowadzonych w dolinie Bugu niedaleko Morzyczyna Włóki i drugiej, będącej sesją wykładów przeprowadzonych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas zajęć terenowych, podzielona na grupy młodzież, pod opieką przewodników – ornitologów, miała okazję zapoznania się z głosami i wizerunkami napotkanych gatunków ptaków. Niewątpliwie pomocne w tej nauce okazały się lornetki i lunety, które zapewnił organizator Spotkań. Dopisała również pogoda, było słonecznie i ciepło. Lista widzianych lub usłyszanych tego dnia gatunków ptaków była bardzo długa. Warto wspomnieć tu o kilku najciekawszych jak: dudek, pliszka żółta, słowik szary, kapturka, bocian czarny, bocian biały, jaskółka brzegówka, wilga, śmieszka (…) oraz rybitwa czarna. Po odbyciu zajęć w plenerze młodzież udała się na sesję wykładową do Ostrowi Mazowieckiej, podczas której mogła wysłuchać dwóch prelekcji o tematyce przyrodniczej. W kolejności prezentacje swoje wygłosili:
• Paweł Cieśluk – wykład na temat „Rozpoznawania głosów wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Dolinie Dolnego Bugu”, który połączony był z quizem dotyczącym rozpoznawania wizerunków i głosów ptaków;
• Marcin Kostrzyński (autor filmów, obserwator przyrody; z wykształcenia dziennikarz, leśnik, operator kamery; autor kanału na YouTube „Marcin z Lasu” oraz wideobloga na Facebooku; współautor między innymi programów: „Teleranek”, „Wkoło natury”, „Jedyneczka”, „Animals” i „Dzika Polska”) – prezentacja pod tytułem „Przyroda pełna tajemnic”.
Warto odnotować, że w quizie wiedzy ornitologicznej w kategorii szkół średnich nagrodzone zostały uczennice z klasy 1C naszego Liceum: II miejsce zdobyła Julia Nowakowska, III miejsce Zofia Gąsiewska oraz wyróżnienie Oliwia Długoborska. Serdecznie gratulujemy.

W tegorocznej Jubileuszowej XX edycji Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych udział wzięli:

  1. Natalia Głębocka 1B
  2. Natalia Pasztaleniec 1B
  3. Amelia Rutkowska 1B
  4. Ksawery Sołowiński 1B
  5. Oliwia Walczak 1B
  6. Oliwia Długoborska 1C
  7. Zofia Gąsiewska 1C
  8. Julia Nowakowska 1C
  9. Maja Rostkowska 1C
  10. Wiktoria Wilk 1C

Tekst: Paweł Cieśluk
Foto: Hanna Chromińska i Paweł Cieśluk