Zarządzenie Dyrektora nr 1/2022 – odwołanie balu studniówkowego