Zmiana zasad obsługi klientów

Klient

Szanowni Państwo,
w związku z rozszerzającą się epidemią SARS-CoV-2 oraz w celu ograniczenia do minimum kontaktu między pracownikami Liceum a petentami prosimy o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną – adres email: lo.sekretariat@op.pl lub telefonicznie: tel. szkoły 29 745 37 53; tel. księgowość i płace 29 745 38 78.
Dokumenty w wersji papierowej można składać do kontenera ustawionego przy wejściu głównym do szkoły.

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej
/-/
Waldemar Bartosik