ankieta OSE aspiracje

Szanowni Państwo,

Prosimy o udział uczniów w anonimowej ankiecie internetowej dotyczącej ich aspiracji edukacyjno-zawodowych po zakończeniu szkoły.

Przypominamy, że Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy realizuje niniejsze badanie w ramach prac wdrożeniowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Wyniki pomogą instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym, a także nauczycielom i rodzicom lepiej zrozumieć aspiracje młodych ludzi.

Kwestionariusz ankiety online znajdą Państwo pod linkiem:

https://ose-aspiracje.webankieta.pl/

Prosimy o rozesłanie powyżej wskazanej ankiety online do uczniów:
czwartej klasy liceum
czwartej klasy technikum
trzeciej klasy szkoły branżowej I stopnia
Termin realizacji badania upływa 27.10.2023 r. Liczymy na Państwa wsparcie w realizacji projektu. W przypadku pytań prosimy o informację zwrotną.

Z wyrazami szacunku,

Dział Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem ThinkStat

Tel. kom. +48 724 752 232

NASK – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

www.nask.pl

List intencyjny OSE aspiracje
List intencyjny OSE aspiracje