Europejski Dzień Języków Obcych – 26.09.2022

Europejski Dzień Języków Obcych 22.09.2022

Obchody Europejskiego Dnia Języków, przypadającego na 26 września, stały się już tradycją w naszym liceum. Wydarzenie to stwarza dodatkową okazję do zwrócenia szczególnej uwagi na edukację językową człowieka. Nauczyciele poszczególnych języków obcych starali się zaangażować społeczność uczniowską szkoły w działania mające na celu rozbudzanie motywacji młodzieży do nauki innych języków. Przybrało to różnorodne formy, a mianowicie: akcje informacyjne promujące wielojęzyczność, gry językowe, projekcje materiałów filmowych w oryginalnej wersji językowej, konkurs wiedzy o idiomach angielskich oraz akcja zachęcająca do lektury niepowtarzalnych dzieł literatury rosyjskiej. Zdjęcia zamieszczone poniżej zdają się potwierdzać celowość i atrakcyjność podjętych przez nauczycieli działań.