Mikołaj Rowicki

Mikołaj Rowicki, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  z 2022r. (klasa 3g) został laureatem IX Edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”. Uroczysta Gala pod patronatem honorowym Prezydent Miasta Łodzi  – Hanny Zdanowskiej odbyła  si ę 23 września 2022 r. Społeczność szkolną reprezentowała pani wicedyrektor Małgorzata Wiercińska, wychowawczyni Mikołaja.

„Matura na 100 procent” nie jest konkursem. Zamysłem organizatorów tego projektu, czyli Fundacji  „Zawsze Warto” wspieranej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jest  wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych maturzystów na podstawie wyników egzaminów maturalnych. W tym roku kryteria regulaminowe projektu   – czyli zdanie wszystkich egzaminów  powyżej 90 procent – spełniło 95 osób . Tytułem laureata Kapituła nagrodziła
27 najlepszych maturzystów.

Mikołaj jest człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach, ciekawym świata, poszukującym informacji na interesujące go tematy. Od pierwszej klasy wykazywał się wiedzą wykraczającą poza program w wielu przedmiotów, erudycją  i ambicją, a przy tym skromnością, taktem. Ukoronowaniem jego osiągnięć było zdobycie tytułu finalisty
LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a tym samym uzyskanie 100% z egzaminu maturalnego z języka polskiego.  Od października podejmie studia na Politechnice Warszawskiej.

Mikołajowi gratulujemy i życzymy naukowych wyzwań i sukcesów!

Tekst: Anna Rawa-Sadowska

Zdjęcia: pan Piotr Rowicki