Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami

LO widok z przodu

Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami.

klasy 1 – 2 września 2021r. o godz. 16.30

klasy 2 – 3 września 2021r. o godz. 16.30

klasy 3 (3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F) – 6 września 2021r. o godz.16.30

klasy 3 ( 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L) -7 września 2021r. o godz.16.30

Spotkania odbędą się w salach zgodnie z harmonogramem umieszczonym na tablicy przy wejściu do szkoły.