rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 🇵🇱🔔

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Uroczystość poprowadzili Magdalena Lasoń z kl. III H i Jakub Betlejewski z kl. III G. Prowadzący powitali dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców i gości zaproszonych, a w sposób szczególny nowych uczniów, pierwszoklasistów i ich wychowawców.

I A – wychowawca pani Sylwia Gałązka

I B wychowawca pani Olga Skalik- Dmitrzuk

I C wychowawca pani Beata Bugajska

I D wychowawca pani Monika Kuziak

I E wychowawca pani Beata Przeździecka

I F wychowawca pani Anna Rawa- Sadowska

I G z wychowawca pan Marcin Kulesza

Chyląc czoła przed cierpieniem ofiar poległych podczas II wojny światowej uczciliśmy symboliczną minutą ciszy pamięć o wszystkich poległych. Uczniowie klas I złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły i tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Oficjalnego otwarcia roku szkolnego 2021/2022 dokonała Pani Małgorzata Wiercińska – wicedyrektor szkoły. W swoim przemówieniu życzyła wszystkim zgromadzonym „radości przy której smutek zamiera, ale też i niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pozwala dostrzec prawdy ukryte, wytrwałości oczekiwania oraz najpiękniejszych zbiorów, tam gdzie codziennie będziemy zostawiać swoje serce, swój umysł, swoje siły.” Podczas uroczystości pan Bartosz Kublik, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego wręczył nagrodę im. Piotra Relugi, której fundatorem jest pani Janina Smejkalova. Nagrodę za najwyższą średnią w roku szkolnym 2020/2021 otrzymały dwie uczennice, które uzyskały średnią ocen 5,4. Serdecznie gratulujemy.

Julia Lewandowska kl. II B

Wioletta Skoczeń kl. II E

Zgodnie z procedurą regulaminu Rady Rodziców przyznano aż 6 nagród za uzyskaną wysoką średnią ocen w roku szkolnym 2020/2021

VI miejsce zajęła klasa III B

V miejsce zajęła klasa III H

IV miejsce zajęła klasa II C

III miejsce zajęła klasa III A

II miejsce zajęła klasa II A

I miejsce zajęła klasa III G

Nagrody z rąk pani Anny Wyszomierskiej i pani Jolanty Andruszkiewicz odebrali wychowawcy klas.

Dziś pożegnaliśmy panią Annę Wyszomierską – przewodniczącą Rady Rodziców. Dziękujemy pani Ani za ogromne wsparcie, za serce, które wkładała w każdą podejmowaną inicjatywę, za wszystkie ciepłe i serdeczne słowa, które kierowała do nas przy każdej okazji. Pani Aniu drzwi do naszej szkoły są zawsze dla Pani otwarte, proszę o nas pamiętać.

Najlepsze życzenia na nowy rok szkolny złożyli także goście zaproszeni, pani Jolanta Ugniewska – Sekretarz Powiatu Ostrowskiego, pan Bartosz Kublik – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Natasha Waniewska z kl. III D.

Zaśpiewały dla nas wszystkich Julia Leszczyńska z kl. III E i Oliwia Bauer z kl. III L.

Niech to będzie dobry rok! Oby już nigdy nie dzielił nas szklany ekran. Kochani bądźcie zdrowi, dbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Życzymy Wam samych sukcesów, motywacji do nauki i wytrwałości w podążaniu do wyznaczonych celów.

Tekst i Foto: Magdalena Konrad