Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada - Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada uczciliśmy zbliżającą się 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięła udział Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście: pani Ewa Suchcicka – Sekretarz Powiatu Ostrowskiego, pani Jolanta Andruszkiewicz – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz społeczność szkolna.

Akademię rozpoczęliśmy odśpiewaniem Hymnu Państwowego, włączając się tym samym w akcję „Szkoła do Hymnu”. #szkoładohymnu

Video: Z. Wybraniak, montaż: M. Konrad

Po hymnie usłyszeliśmy wzruszający montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem pani Sylwii Gałązki i pani Anny Złotkowskiej. Społeczności szkolnej został przedstawiony obraz trudnej drogi, jaką musieli przebyć nasi przodkowie walcząc o niepodległą Polskę. Występujący przybliżyli nam znaczenie słów: ojczyzna, niepodległość, wolność… Była to też okazja do zaszczepienia wśród uczniów poczucia dumy z naszej historii i dorobku kulturowego. W zadumie mogliśmy docenić wysiłki i ofiary ponoszone za wolność, którą możemy cieszyć się dzisiaj. I kolejne pokolenia powinny pamiętać o tym, że historia tworzy się też tu i teraz, a przyszłość Polski zależy od nas. Aby uczcić tych, którzy walczyli za ojczyznę zostało zapalone symboliczne światełko pod tablicą upamiętniającą poległych.

Na koniec uroczystości został rozstrzygnięty konkurs szkolny na „Najpiękniejsze Kotyliony Narodowe” wykonane przez oddziały szkolne.

Główną nagrodę otrzymała klasa 3B.

Wszystkim klasom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.

Tekst: Sylwia Gałązka

Foto: Julia Wojtczuk, Zuzanna Wybraniak.