Ogólnopolski test kompetencji cyfrowych – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej

IT Fitness

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie ze Związkiem Cyfrowa Polska, działającym na rzecz transformacji cyfrowej w Polsce, w tym cyfryzacji polskich szkół i rozwoju umiejętności cyfrowych, zaprasza Państwa szkołę do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego testu kompetencji cyfrowych online skierowanego do uczniów i nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej.

Wszelkie informacje, niezbędne do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, przesyłam Państwu w załączeniu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Kulasa

Zastępca Dyrektora

Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Dla nauczyciela

Wiadomość uczniowie

Dla ucznia

List nauczyciele

List szkoły