Ostrowiada literacka

ostrowiada

Ostrowiada literacka.


ostrowiadaPierwszego października w Starej Elektrowni miała miejsce inauguracja wyjątkowego wydarzenia, I Ostrowskiego Festiwalu Literackiego. Pomysłodawczynią i dobrym duchem przedsięwzięcia była p. Zofia Sokolik, zaś realizatorkami działań zeń wynikających, bibliotekarki Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Patronem wydarzenia został Stanisław Lem, który jest też jednym z literackich patronów 2021 ustanowionych przez Sejm.
Program festiwalowy obejmował m.in. :
– warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem robotów,
– wystawę książek Lema i o Lemie,
– kiermasz książek zaproszonych gości,
– kiermasz książek „za uśmiech i złotówkę” ,
– spotkania autorskie.
Największe zainteresowanie  wzbudziły spotkania autorskie, podzielone na cykle: poetycki i prozatorsko-dramatyczny. Animatorem wszystkich rozmów był Cezary Polak – redaktor RDC a jednocześnie absolwent naszego Liceum.
W trakcie pierwszej części uczestnicy zapoznali się z twórczością : Ani Lendzioszek, Janiny Brzeszczak oraz Sebastiana Brejnaka (absolwentowi naszego Liceum). Po krótkiej przerwie głos został oddany: Piotrowi Rowickiemu, Wojciechowi Orlińskiemu (autor biografii Lema) i Witoldowi Szabłowskiemu (również absolwentowi Koperniczka).
Finałem spotkań był panel dyskusyjny pt. Kultura, literatura i technologia – razem czy osobno?” z udziałem gości i uczestników festiwalu.
Udział w spotkaniach umożliwił  indywidualne kontakty z wybranymi twórcami, wymianę myśli i uzyskanie autografów. Rozmowy z pisarzami były inspirujące, odkrywcze i zachęcające do sięgnięcia po publikacje ich autorstwa.


Zdjęcia: Maria Wesołkowska, Hanna Piórkowska.