Pielgrzymka do Wąsewa – 8.09.2022

Pielgrzymka do Wąsewa

Dnia 08.09.2022 r. uczestniczyliśmy w pieszej pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej w Wąsewie. O godzinie 6:00 wyruszyliśmy z kościoła WNMP w Ostrowi Mazowieckiej. Po drodze dołączyły do nas grupy z Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej oraz z Parafii św. Jozafata w Komorowie. Z naszej szkoły pielgrzymowało 80 osób w tym Pani Wicedyrektor Małgorzata Wiercińska, Pani Dorota Krasińska, Pani Anna Grodzińska, Pani Anna Złotkowska, Pani Justyna Macioch oraz ksiądz Marian. W trakcie pielgrzymki odmawialiśmy różaniec w czterech różnych językach: ukraińskim, łacińskim, francuskim oraz polskim. W czasie przerwy, jak co roku, odtańczyliśmy wspólnie Belgijkę. Gdy dotarliśmy do Wąsewa o godzinie 12:00 uczestniczyliśmy w odpustowej mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa Janusza Stepnowskiego.

Zdjęcia oraz tekst J. Leszczyńska