Projekt Dominiki Podleś „Wycieczka do Wielkiej Brytanii w Google Earth”

Projekt Wycieczka do Wielkiej Brytanii

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą wycieczkę do Wielkiej Brytanii w programie Google Earth. Projekt został przygotowany w ramach programu stypendialnego ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” przez uczennicę klasy 1B Dominikę Podleś, która 7 czerwca 2022 r. jako przewodnik wirtualnej wycieczki zabrała w podróż swoją klasę.

Projekt Wycieczka do Wielkiej Brytanii
https://www.youtube.com/watch?v=HQjvV_ZvDYY