Zaproszenie do składania ofert „Doświetlenie boiska szkoły” – 8.06.2020