Zarządzenie 11/2022 Stawki opłat za wynajem hali i innych sal.