Zarządzenie Dyrektora nr 17/2021 – nauczanie zdalne.