Zarządzenie nr 7 /2021 Dyrektora Liceum

zarządzenie 7/2021

Zarządzenie nr 7/2021
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie 7/2021

Załącznik 1 Regulamin organizacji zajęć

Załącznik 1 do Regulaminu – procedury