pomoc psychologiczna nauczyciel

Materiały dla nauczycieli

 

Jak budować dobre relacje z uczniem 2.10.2023

Bądź blisko…daj przestrzeń 12.05.2023 materiały dla wychowawców.

Raport FOMO 2022. Polacy a lęk przed odłączeniem (pdf)

Depresja – czego nie mówić uczniowi (pdf)

Raport – kierunki studiów absolwentów LO 2022r. (pdf)

Materiały ze szkolenia z p. Deoniziak (pdf)

Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiam wyniki najnowszego badania o ojcostwie – Raportu STATO’22 wraz z eksperckimi rekomendacjami dla organizacji i instytucji wspierających dzieci i rodzinę. W bezpłatnym raporcie znajdą Państwo m.in. informacje o tym: ·jak rozumieją dziś swoją rodzicielską rolę ojcowie, ·z czego najbardziej zadowoleni są mężczyźni w swoim byciu tatą, ·w jaki sposób organizacje i instytucje mające wpływ na ojców mogą efektywniej pomagać swoim beneficjentom. Link do bezpłatnego pobrania raportu: https://tato.net/stato22 To kolejny owoc pracy Think Tanku Tato.Net. Projekt jest realizowany przez ekspertów Tato.Net w ramach zadania „Wzmacniamy rodziny, wzmacniając ojców”, dofinansowanego ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. dr Dariusz Cupiał Inicjator Tato.Net

Prezentacja STATO22 (pdf)

Szanowni Państwo,

Centrum CBT od lat współpracuje z nauczycielami i szkołami. Znamy problemy uczniów i nauczycieli, rozumiemy złożoność współczesnego świata, który ma wpływ na dzieci i nastolatki. Obserwujemy jak z każdym rokiem przybywa nowych wyzwań na polu wsparcia psychologicznego uczniów oraz ich rodziców. Widzimy jak ważna jest edukacja z zakresu zdrowia psychicznego, a także jak istotne jest posiadanie zweryfikowanych przez specjalistów materiałów edukacyjnych i źródeł skąd pochodzą.

Z myślą o wyzwaniach jakie stoją przed nami, dorosłymi, nauczycielami, rodzicami w zakresie wychowania dzieci i nastolatków, Centrum CBT przygotowało szereg materiałów edukacyjnych na temat okresu dorastania, jego normatywnego przebiegu oraz zaburzeń, które mogą go zachwiać.

W 2022 roku Centrum CBT zrealizowało 3 projekty, których celem było podnoszenie świadomości na temat szeroko pojętych problemów rozwojowych dzieci i młodzieży oraz roli dorosłych (rodziców, nauczycieli) w tym procesie.

W ramach projektów powstał szereg bezpłatnych materiałów do wykorzystania do pracy własnej, podnoszenia wiedzy na temat budowania prawidłowych relacji z nastolatkami, prawidłowej komunikacji, umiejętności stawiania granic, budowania pozytywnej samooceny, radzenia sobie z trudnymi emocjami, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, profilaktyki depresji oraz na temat form spędzania wolnego czasu.

Wśród nich znajdą Państwo: webinary, artykuły, scenariusze lekcji wychowawczych dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego, przygotowane przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów pracujących na co dzień z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

Prezentacje on-line prowadzone są przez dr n. o zdr. Annę Kaźmierczak – Mytkowską oraz Mikołaja Golińskiego z Centrum CBT.

W załączeniu przesyłamy propozycje scenariuszy lekcji do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. Zapraszamy do wykorzystywania ich w swojej pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, dzielenia się nimi z współpracownikami.

Wszystkie materiały dostępne są na stronach poszczególnych projektów:

www.psychonarzedziakids.pl, www.psychonarzedzia.pl, www.muzycznaszansa.pl

Projekt realizowany był przez Centrum CBT w Warszawie, finansowany w ramach zadań Województwa Mazowieckiego w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Centrum CBT – Scenariusz budowanie samooceny (pdf)

Centrum CBT – Scenariusz emocje (pdf)

Centrum CBT – Scenariusz budowanie pozytywnego obrazu (pdf)

Centrum CBT – Scenariusz samoocena (pdf)

Terroryzm – konspekty i filmy (pdf)

Przestępstwa w szkole – konspekty i filmy (pdf)

Zagrożenia CBRN – konspekty i filmy (pdf)

Przestępstwa z nienawiści – konspekty i filmy (pdf)

Cyberprzestępczość – konspekty i filmy (pdf)

Zachowania suicydalne – konspekty i filmy (pdf)

Relacje nauczyciel – uczeń (pdf)

Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży (pdf)

Pobierz Poradnik dla Rodzica (pdf)

Pobierz Poradnik dla Maturzysty (pdf)